Het bedrijf Esther-Veneberg advies is per 18 maart 2013 opgehouden te bestaan. De website is nu alleen nog bedoeld om toekomstige werkgevers te laten zien hoe ik dingen aangepakt heb. 

  •  Mediation: Gesprekken waarbij Esther een onpartijdige rol als gespreksleider heeft.
  •  Werkateliers: Werkvormen die leiden tot het samen bepalen van antwoorden.
  •  Overige diensten: Esther levert maatwerk binnen de kapstok: "onderzoek en ontwikkeling voor ruimte".


Mediation:
Wanneer bezwaarschriften zich voordoen, kan dit leiden tot lange juridische procedures. Dit kost tijd, geld en frustratie. Tegelijk wordt hierdoor duidelijk welke partijen last ondervinden van een ruimtelijke ingreep. Samen met betrokkenen wordt onderzocht welke belangen er spelen en hoe deze gediend kunnen worden. Een proces dat zorgvuldig begeleid moet worden, omdat partijen elkaar vaak anders verstaan dan bedoeld was. Mediation levert tijdswinst op en qua uitkomst maximale invloed.

Werkateliers:
In projecten moeten regelmatig keuzes gemaakt worden. Het is dan van belang dat 'de neuzen' dezelfde kant opstaan. Werkateliers zijn een relatief korte tijdsinvestering, waarbij Esther verschillende interactieve werkvormen kan verzorgen. Deze werkvormen hebben als resultaat: draagvlak en duidelijkheid.

Overige dienstverlening:

 Mocht u een vraag hebben waarvan u denkt dat die past binnen 'onderzoek en ontwikkeling voor ruimte' en draagvlakverbreding, dan gaat Esther hierover graag met u in gesprek. Mocht er aanvullend gedurende een proces behoefte ontstaan aan meer specialistisch advies van bijvoorbeeld juridische of stedenbouwkundige aard, dan schakelt Esther graag een betrouwbare partner in.

 

Met haar dienstverlening wil Esther bijdragen aan ontwikkeling. Door met betrokkenen te onderzoeken wat werkelijk van belang is, worden oplossingen gevonden die goed aansluiten bij de bestaande én de gewenste situatie. Hierdoor ontstaat aan de ene kant stabiliteit en synergie en aan de andere kant ontwikkeling en draagvlak.

Per situatie past Esther haar methode aan. Zo worden oplossingen gevonden die door alle partijen gedragen worden. Wat eerst 'stroperig' lijkt, krijgt structuur. Kortom: Ruimte maken voor vaste grond.


De foto die hier afgebeeld staat symboliseert aan de ene kant de verwarring van alle netten door elkaar. Aan de andere kant staan er ook stevige kabels op, die ontstaan zijn door verschillende touwen te vervlechten. Beiden maken dat er een goede vangst mogelijk is.

Toch kunnen processen stroef verlopen. Een lijfspreuk van Esther die hierbij past is: “Tussen zwart en wit zitten veel grijstinten.” Deze lijfspreuk kan zowel op vakinhoud, als op ‘t menselijk vlak van toepassing zijn. Op inhoud kan het goed zijn om eerst de uitersten te bepalen, om zo overzicht te krijgen over de mogelijkheden. Zo wordt helder welke accenten gelegd kunnen worden om zich te onderscheiden. Op menselijk vlak betekent het dat we in de hectiek soms vergeten dat er veel kleurschakeringen zijn om plezier aan te beleven.

Zeker als er sprake is van schaarste, kan deze blinde vlek ontstaan. Tegelijk is het benutten van het individuele oplossend vermogen van betrokken personen een belangrijk sleutel. Met werkvormen die dicht bij de inhoud blijven, ontstaat nieuwe ruimte. Gaandeweg wordt (weer) helder wat voor iedereen belangrijk is. Net als in een spannende film, worden we aan het eind verrast door de ontknoping.

 

Na afgestudeerd te zijn als Technisch Planoloog heeft Esther gewerkt op Hogeschool Windesheim. Daar is zij onder meer verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een vierjarige Bachelor-opleiding over gebiedsontwikkeling.

Qua vakinhoud is Esther een generalist, Qua menskunde is Esther een specialist. Hierdoor is Esther bij uitstek iemand die kan schakelen tussen de technische wereld en de dagelijkse leefwereld.

Esther loopt niet langs gebaande paden en is daarmee in staat om bij ruimtelijke dillema's onothodoxe oplossingsrichtingen te bedenken. Door haar ruime ervaring in het onderwijs kan Esther goed communiceren met mensen vanuit allerlei achtergronden. 

Vanuit haar passie voor het werk, gaat Esther ook moeilijke beslissingen niet uit de weg. Dit betekent dat er gezegd kan worden wat nodig is. Tegelijk staat Esther positief in het leven en wordt juist door het benoemen of bevragen van pijnpunten, ruimte gecreëerd om knopen door te hakken.

De rode draad door het werk van Esther is: 'onderzoek en ontwikkeling'. Van het ontwarren van complexe situaties wordt Esther blij. Dit plezier wil Esther graag delen in het werk voor haar opdrachtgevers. Werk dat Esther doet zal daardoor bijdragen aan groei.

 

Esther Venebergesther2twitter 2

Zwolle

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
tel. 06 282 713 56

 ADR logo


 

"Ruimte maken voor vaste grond"